Obezler Obez Olmayanlardan Daha Fazla Mı Yer?

Araştırmalar, obez kişilerin obez olmayanlardan daha fazla yiyip yemediğini; kendiliğinden tüketilen miktara, nasıl yediklerine ve tüketilen yiyecek türüne odaklanarak ayrıca inceledi. Obezite de Yenilen Miktar Obez kişilerin obez olmayanlardan farklı sebeplerde yediğine inanıldığı için daha fazla yedikleri de varsayılmaktadır. Araştırmalar obezlerin restoranlarda ve evde yiyecek alımlarını araştırdılar ve hangi yiyecekleri satın aldıklarını incelediler. Coates ve…