Türkiye’de Obezite

Obezite, Türk nüfusunun önemli bir bölümünü etkileyen önemli bir halk sağlığı problemidir. Son 20 yılda erişkin Türk nüfusunda obezite prevalansı belirgin şekilde artmıştır. 1990 yılında yetişkin nüfusun% 18.8’i obez (kadınlarda% 28.5, erkeklerde% 9) ve 2010 yılında yaygınlık% 36’ya yükseldi (kadınlarda% 44, erkeklerde% 27). Elde edilen verilere göre, Türkiye’de obezite prevalansının her iki cinsiyette de yavaş…