Tüp Mide Ameliyatı Sonrası Gebelik

Tüp mide ameliyatı sonrası gebelik, üreme çağındaki birçok kadın için en önemli sorunların başında gelir. Hastaların çoğunluğunun kadın olması ve üreme yaşı olması nedeniyle, kadınların sağlık sorunlarını yöneten klinisyenler için cerrahinin, uzun vadeli hedeflerinin ve gelecekteki gebelikler üzerindeki potansiyel etkisinin farkında olması önemlidir. Bariatrik cerrahi sonrası gebeliklerin çoğunda, gestasyonel diyabet ve hipertansiyon görülme sıklığı ve…