Obezite Gerçekleri

Obezite aşırı vücut yağına sahip olarak tanımlanmaktadır. Aşırı kilo, yağ, kas, kemik, su veya bu faktörlerin bir kombinasyonundan belirli bir yükseklik için vücut ağırlığının aşırı olduğu şeklinde tanımlanmaktadır. Vücut kitle indeksi veya BMI, yaygın olarak kullanılan aşırı kilolu ve obeziteyi ölçmek için tarama aletidir. BMI persentil, çocuk ve genç erişkinleri (2-20 yaş) ölçmek için tercih…