Bariatrik cerrahi

Obezite, hastalar için ciddi fiziksel, psikolojik ve ekonomik sonuçları olan ve kendilerini ilgilendiren hekimler için büyük zorluklar ortaya koyan bir hastalıktır. Yetişkin nüfusun yaklaşık% 35’i obezdir. Obezite, her organ sistemini etkiler. İlgili patolojik süreçler hastalar için bir sağlık yükü ve sağlık sistemi için ekonomik bir yük oluşturmaktadır. Vücut kütle indeksi (VKİ) ortalama m2’de 30 kg…

Gastrik Bypass

Bariatrik cerrahinin 60 yıllık geçmişi boyunca, pek çok ameliyat prosedürü geliştirilmiş, benimsenmiş, yaygınlaştırılmış ve sonuçta zayıf uzun süreli sonuçlar veya kabul edilemez komplikasyonlar nedeniyle terk edilmiştir. Bununla birlikte, gastrik bypass işlemi kendisinin dayanıklı, etkili ve güvenli olduğunu göstermiştir. Birçoğu, diğerlerinin kıyaslanması gereken “Altın Standart” bariatrik prosedür olduğuna inanmaktadır. Mason ve Ito ilk olarak 1960’lı yılların…