Obezite ve Gebelik

OBEZİTE VE GEBELİK Obezite dünya çapında hızla yayılan bir sağlık sorunudur ve gebeleri de ciddi şekilde etkilemektedir. Özellikle doğurganlık çağında bulunan kadınlar arasında da hızla yayılmaktadır. Obezite insan üreme mekanizması üzerine olumsuz, büyük bir etkiye sahiptir. Obezitenin Gebelikte Oluşturduğu Riskler Gestasyonel diyabet, Hipertansiyon, Preeklampsi, Acil sezaryen doğum oranında artış, Fetüs için prematürite, Ölü doğum, Konjenital anomaliler,…